Fra traditionel leder til fortællende leder

Fortællinger får ikke blot mennesker til at høre efter. De får dem også til at høre til. De skaber mening og betydning. Fortællinger motiverer og mobiliserer.

Kunne du tænke dig at blive bedre til at tale, blive hørt og engagere mennesker omkring dig. En gang imellem forlade powerpoints og opleve andre måder at kommunikere på til dine medarbejdere.

På bare en enkelt dag eller to kan du og din ledelsesgruppe lære at bruge fortælleteknikker og opleve hvordan storytelling er virksom kommunikation.

Flyt mennesker – lær at bruge storytelling

Vi kobler det fortælletekniske med jeres strategiarbejde, så I kan komme ud over rampen med jeres strategi. Det bliver tydeligt, hvad der er kernen i strategien, hvad jeres budskaber er og hvordan I kan bruge fortælling i jeres strategiarbejde

Vi har designet og faciliteret kurser og seminarer for grupper af direktører, chefer og konsulenter. Indhold og proces har været tilrettet den enkelte gruppes ønsker og behov. Samlet set har vi arbejdet med:

 

  • Hvad er en fortælling og hvorfor virker fortællinger

  • Sammenhæng mellem strategi-implementering og fortælling

  • Jeres fælles passion i jeres strategi

  • Fortælling om din ledelsesidentitet

  • Sproglig bevidsthed der vækker tilhørernes opmærksomhed

  • Fortælleteknikker og dramaturgi

  • Kropssprog og performance

Fælles for det hele er, at jeres læring bliver baseret på et aktivt engagement og masser af praktiske øvelser. For at lære at fortælle historier, skal man… fortælle historier. Fælles er også, at I bliver styrket som ledelsesgruppe, fordi I får en anderledes og givtig oplevelse sammen.

Hvad siger deltagerne

Tidligere deltagere på kurser og seminarer siger:

”Mega tak for en forrygende god strategidag for områdeledere og skoleledere – om strategiske fortællinger. Alle har været glade for jeres tilgang og processen i går.”

”Tusind tak for i går. Det var sådan en god dag. Jeg tror, at vi alle sammen fik rigtig meget ud af det og fik konkrete tanker og ting med hjem i ”tasken”. I er super gode til det I laver, og er et fantastisk makkerpar; I supplerer hinanden rigtig godt.”

 

”Har været leder i plus 15 år – og formentlig det kursus, som har gjort størst indtryk i alle årene.”

 

”Excellent. Meget inspirerende. Kurset er hands-on og presser en på komfort-zonen, som klart giver et bedre udbytte. Og så er underviserne fremragende og med stort overskud i det faglige indhold. Altid tid til uddybende dialoger om særlige issues. Udviklende og inspirerende. Og så anvendelig i min professionelle dagligdag. Jeg takker.”

 

 Det stærke hold bag

Tag kontakt til os. I vil få en god samtale med os om, hvordan vi bedst kan bidrage til jeres næste seminar, jeres strategiproces eller til styrkelse af jer som ledelsesteam.

Kasper Sørensen

Historiefortæller gennem 25 år og fremragende underviser i fortællingens kunst.

M: 26 28 21 26

W: Fortællekunsten.dk

Tine Hansen.

Underviser i strategisk ledelse på CBS/MPG og har gennem 20 år designet og faciliteret læreprocesser for ledere og organisationer.

M: 29 42 44 63 

W: Eukairia.dk