Strategi og Storytelling

Alt for meget strategiarbejde ender på et stykke papir uden at sætte nævneværdig aftryk i organisationens prioriteringer og handlinger. Hvis I som ledergruppe ønsker at styrke jeres strategiarbejde og samtidig gerne vil give strategien ben at gå på i organisationen, så kan I med fordel arbejde med Strategi & Storytelling.

Jeres Strategifortællinger bliver til i et systematisk forløb, hvor I for det første arbejder med at skabe og præcisere organisationens strategi og for det andet bliver trænet i fortællingens kunst. Kombinationen af de to dele er grundlaget for at skabe mening og betydning omkring strategien i organisationen og dermed den ønskede forandring.

Strategisk visualisering

Har du forrige års uindfriede strategier liggende i skuffen? Har du været til møder med powerpoints hvor alle bulletpoints var glemt, med den sidste slurk kaffe? 

En strategi er en plan der endnu ikke er indfriet. Gamle strategier er vildfarne drømme, fra en tid hvor de heller ikke passede ind i nogen virkelighed. Ofte er strategier udtænkt af visionære mennesker der ikke skal udføre dem selv. Men hvordan skal andre så forstå dem? 

Sproglig bevidsthed…

vi kan ikke lave din strategi for dig – men vi kan give dig et unikt redskab til at formidle den bedre. Gå fra overfladiske abstraktioner til inddragende visualitet. Så ser de det for sig.

  Gennem et praksisrettet forløb kommer I som ledelsesgruppe til at

·         Arbejde sammen om at skabe og beskrive organisationens strategi, ved brug af storytelling-indsigter.

·         Træne fortællingens kunst og fortællerollen gennem øvelser og velafprøvede fortælleteknikker.

·         Skabe en meningsgivende fortælling om strategien – jeres helt egen fortælling.

·         Arbejde med organisationen omkring forandring via bevidste genfortællinger.

·         1 dag eller 5? hele året? Hvad har I brug for – Hvor god skal historien være?

 

Fortællekunsten tilbyder dette forløb sammen med Tine Hansen fra EUKAIRIA

www.eukairia.dk