Strategi og Storytelling

Alt for meget strategiarbejde ender på et stykke papir uden at sætte nævneværdig aftryk i organisationens prioriteringer og handlinger. Hvis I som ledergruppe ønsker at styrke jeres strategiarbejde og samtidig gerne vil give strategien ben at gå på i organisationen, så kan I med fordel arbejde med Strategi & Storytelling.

Jeres Strategifortællinger bliver til i et systematisk forløb, hvor I for det første arbejder med at skabe og præcisere organisationens strategi og for det andet bliver trænet i fortællingens kunst. Kombinationen af de to dele er grundlaget for at skabe mening og betydning omkring strategien i organisationen og dermed den ønskede forandring.

Gennem et praksisrettet forløb kommer I som ledelsesgruppe til at

·         Arbejde sammen om at skabe og beskrive organisationens strategi, ved brug af storytelling-indsigter.

·         Træne fortællingens kunst og fortællerollen gennem øvelser og velafprøvede fortælleteknikker.

·         Skabe en meningsgivende fortælling om strategien – jeres helt egen fortælling.

·         Arbejde med organisationen omkring forandring via bevidste genfortællinger.

·         1 dag eller 5? hele året? Hvad har I brug for – Hvor god skal historien være?

 

Fortællekunsten tilbyder dette forløb sammen med Tine Hansen fra EUKAIRIA

www.eukairia.dk